Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Zamknij
§ 1. Definicje

 

 1.       Administrator – administratorem danych osobowych jest Beata Motyl prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą motyleksiazkowe.pl Beata Motyl z siedzibą w Warszawie, ul. Zwrotnicza 6, 01 – 219 Warszawa, NIP: 9570095143,
 2.       Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii,
 3.       Polityka – niniejsza Polityka prywatności i plików cookies,
 4.       RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 5.       Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 6.       Strona internetowa – strona internetowa wraz ze sklepem internetowym prowadzona przez Administratora pod adresem  https://www.motyleksiazkowe.pl/,
 7.       Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

§ 2.  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

 1.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących w jednym lub kilku celach:

a)      świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych na Stronie internetowej – podstawa prawna przetwarzania -niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)      obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji na Stronie internetowej  - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)      marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO)

d)      przeprowadzenie akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

e)      prawidłowego działania strony internetowej Administratora oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

f)       prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią, takich jak korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, wysyłanie niezamówionych wiadomości, ale o charakterze niekomercyjnym, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, walkę z nadużyciami ze strony użytkowników strony internetowej Administratora, dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1.       Przeglądanie Strony internetowej.

2.1.     Dane wszystkich podmiotów korzystających ze Strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające konta na Stronie internetowej)

2.2.     Aktywność Użytkownika na Stronie internetowej, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).

2.3.     Zebrane w logach informacje przetwarzane są  związku ze świadczeniem usług przez Administratora.

2.4.     Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

 1.       Rejestracja na Stronie internetowej.

3.1.Osoby, które dokonują rejestracji na Stronie internetowej, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta.

3.2.Dane podane podczas rejestracji można w każdym czasie usunąć klikając odpowiedni przycisk w zakładce Moje konto -> Zarządzanie prywatnością -> Prawo do sprzeciwu.

3.3.Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 1.       Składanie zamówień.

4.1.Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Strony internetowej  wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych.

4.2.Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

4.3.Złożenie zamówienia przez Użytkownika powoduje, że dane osobowe Użytkownika, niezbędne do realizacji zamówienia będą udostępnione innym podmiotom, takim jak podmioty zajmujące się transportem, w celu wykonania umowy.

 

 1.       Reklama behawioralna.

5.1.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

5.2.Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie.

5.3.Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

5.4.Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 

 1.       Portale społecznościowe. 

6.1.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

6.2.Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

 

§ 3. Pliki cookies oraz podobna technologia

 

 1.       Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę internetową.
 2.       Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie internetowej oraz dokonywanych przez niego czynności.
 3.       Administrator wykorzystuje tzw. cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
 4.       Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
 5.       Pliki cookies wykorzystywane w celu określonym w ust. 4 powyżej obejmują:

a)      pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

b)      uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

c)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

d)      sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

e)      trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

f)       pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

g)      pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Stronę internetowąpu internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Stronę internetowąpu internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 

 1.       Cookies „marketingowe”.

6.1.Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej.

6.2.Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

6.3.Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

6.4.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej.

6.5.Informacje o Plikach cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:

a)      dla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b)      dla Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

c)      dla Windows Internet Explorer (wersja 7 i 8): http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions

d)      dla Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

e)      dla Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265.

 

 

§ 4. Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1.       Dane osobowe będą przetwarzane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel.
 2.       Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

a)         do momentu zakończenia realizacji umowy oraz postępowania reklamacyjnego,

b)        dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową sprzedaży,

c)         wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

d)        statystycznych i archiwizacyjnych,

e)         do zakończenia trwania konkursu/promocji oraz rozliczenia wręczanych nagród (jeżeli nagrody są przewidziane),

f)          do momentu zakończenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora,

g)         do momentu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych,

h)        maksymalnie przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy sprzedaży.

 

 1.       Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych Administrator dane te usunie lub zniszczy wraz ze wszelkimi kopiami danych, chyba że przepisy obowiązującego prawa lub prawa Unii Europejskiej stanowią inaczej.

 

§ 4. Uprawnienia Użytkownika

 

 1.       Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1.1.Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

1.2.Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

1.3.Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

1.4.Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

1.5.Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

1.6.Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

1.7.Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

1.8.Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

 

 1.       W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik może przesłać prośbę za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: : ul. Zwrotnicza 6 (01 - 219 Warszawa) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: beata.motyl@motyleksiazkowe.pl.
 2.       Prośba, o której mowa w ust. 2 powyżej powinna w sposób skonkretyzowany wskazywać jakiego żądania dotyczy oraz zawierać takie informacje jak:

a)      Dane osoby/podmiotu składającego prośbę (np. nazwę, imię, nazwisko, adres do korespondencji),

b)      Informacji, z którego prawa wskazanego w ust. 1 powyżej chce skorzystać.

 

 1.       W przypadku, gdyby Administrator nie był w stanie w stanie ustalić treści prośby lub zidentyfikować osoby składającej prośbę w oparciu o jej treść, zwróci się do Użytkownika składającego prośbę o dodatkowe informacje.
 2.       Odpowiedź na prośbę zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jej otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Użytkownika składającego prośbę o przyczynach takiego przedłużenia.
 3.       Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano prośbę, a w przypadku prośby skierowanej listownie, listem poleconym na adres wskazany przez Użytkownika, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

§ 6. Ujawnianie danych innym podmiotom

 

 1.       W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).
 2.       W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3.       Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

§ 7.Prawo wycofania zgody

 

 1.       Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta – według uznania administratora.
 2.       Wycofanie zgody może nastąpić za pomocą następujących sposobów:

a)      poprzez przesłanie wiadomość e – mail na adres e – mail Administratora, to jest beata.motyl@motyleksiazkowe.pl,

b)      poprzez przesłanie listu na adres korespondencyjny Administratora, to jest ul. Zwrotnicza 6, 01 – 219 Warszawa,

c)      zaznaczyć odpowiednie okienko w panelu klienta: Moje konto -> Zarządzanie prywatnością -> Prawo do sprzeciwu,

d)      w inny sposób wskazany przez Administratora podczas zbierania zgody, np. poprzez kliknięcie w okienko checkbox.

 

 1.     Administrator przetwarza dane osobowe do momentu cofnięcia zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych przez Administratora.

 

§ 8. Prawo do wniesienia skargi

 

 1.       W przypadku uznania przez Użytkownika, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, ma on prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

 1.       Dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
 2.       W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.
 3.       Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pomocą:

a)      poczty elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości e – mail na adres poczty elektronicznej _____@motyleksiazkowe.pl,

b)      operatora pocztowego – poprzez przesłanie wiadomości w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku zgodnie z danymi Administratora danych, to jest motyleksiazkowe.pl Beata Motyl, ul. Zwrotnicza 6, 01 – 219 Warszawa.

 1.       Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do Polityki, ochrony prywatności, Plików cookies a w szczególności przetwarzania i ochrony przez Administratora danych osobowych można zgłaszać za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych w ust. 3 powyżej.